Bente og Tina

Vi har begge været ansat som kommunale dagplejer. Bente i 30 år og Tina i 20 år, plus 9 år i vuggestue. 

Vi har begge pædagoisk grundkursus og haft mange kurser omhandlende børn.

Kost
Fortidlig født
Opdateret førstehjælp
Den styrkede pædagogiske læreplan
Leg en bog fra børnekulissen
Tulle og Skralle
Krop og bevægelse
Kommunikation og samarbejde (Bente)
Robusthed og vedholdenhed (Tina)

Del siden